مقالات

الیاف اکریلیک

اکریلیک به الیافی اتلاق می گردد که حداقل, 85% وزن ماکرو مولکول های ان را واحد های اکریلونیتریل تشکیل دهد. چنانچه درصد اکریلو نیتریل بین 35 و 85 % باشد,الیاف به عنوان مداکریلیک شناخته می شوند.
اکریلونیتریل که ماده اولیه اصلی برای تولید پلی اکریلو نیتریل به شمار می اید ممکن است با روش های زیر تولید گردد.


الیاف ارلون
ارلون جز اولین الیاف اکریلیک است که در سال 1948 به وسیله کمپانی دوپند امریکا تهیه شد .این الیاف که هموپلیمر بودند ,تحت نام های ارلون 81 فیلامنت و ارلون 41 الیاف کوتاه (staple9 به بازار عرضه شدند

الیاف اکریلان 

85-95 % ماده متشکل الیاف اکریلان را اکریلونیتریل و بقیه ان را ماده ای با خصوصیات ضعیف بازیک تشکیل می دهد.وجود این مقدار ماده بازیک سبب میشود که درجه حرارت شیشهای کوپلیمر پایین باشد.در ضمن قابلیت جذب ماده رنگرزی توسط لیف لفزایش پیدا می کند. در این حالت الیاف قابیلت رنگرزی با مواد رنگرزی اسیدی تحت شرایط اسیدی را دارند.جهت بهبود خاصیت اکلیریک ان را با مونومر هایی کوپلیمریزه می نمایند


منومرهای به کار رفته عبارتند از :

1.ونیل استات و (یا متیل استات ) یا متیل متا اکریلات


2.اسیداکلریک و یا الیل سولفوریک اسید


خواص فیزیکی -شیمیایی
شد الیاف اکلریک الیافی هستند مقاوم در برابر محیط های اسیدی ولی در برابر محیط قلیایی مقاومت چندانی ندارند,مخصوصا در درجه حرارت های بالا الیاف اکریلیک در برابر اکسید کننده ها مقاوم هستند,به همین جهت برای بهتر سفید کردن ان از کلریت سدیم استفاده نمودند. الیاف اکلریک مقاومتشان در برابر حرارت خوب است چناچه 2 روز در معرض دمای 150 درجه سانتی گراد قرار بگیرند مقاومت اولیه ان ها کاهش نمی یابد.در دمای 200 درجه سانتی گراد رنگ ان ها زرد شده و در دمای بیش از 200 درجه سانتی گراد قهوه ای رنگ میشوند .بهترین معرف یا حلال ان ها DMFمی باشد.الیاف اکلریک با معرف هایی نظیر shirlastain یا نئو کارمین w به رنگ صورتی پریده و کدر در می ایند.