مقالات

رشد اقتصادی منفی ۲.۱ و تورم ۳۵.۷ درصدی ایران در سال ۲۰۱۳

بانک جهانی در جدیدترین گزارش فصلی خود از اقتصاد خاورمیانه پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال 2014 وضعیت بهتری نسبت به سال قبل داشته باشد و رشد اقتصادی ایران در این سال افزایش و بیکاری و تورم کاهش یابد.

این نهاد بین المللی برآورد خود از میزان رشد اقتصادی ایران در سال 2013 را نیز اصلاح کرده و از رشد منفی 2.1 درصدی اقتصاد ایران در این سال خبر داده است. بانک جهانی در گزارشی که در ماه دی منتشر کرده بود رشد منفی 1.5 درصدی را برای اقتصاد ایران در این سال اعلام کرده بود.

بر اساس این گزارش پیش‌بینی شده است اقتصاد ایران در سال 2014 به رونق بازگردد و رشد یک درصدی را در این سال تجربه کند.

نرخ بیکاری ایران نیز که در سال 2013 بالغ بر 15.3 درصد بوده است در سال جاری میلادی به 15 درصد کاهش خواهد یافت.

بانک جهانی برآورد خود از نرخ تورم ایران در سال 2013 را نیز اصلاح کرده و از تورم 35.7 درصدی ایران در این سال خبر داده است. پیشتر نرخ تورم ایران از سوی این نهاد بین المللی 37.8 درصد اعلام شده بود.

بر اساس این گزارش پیش‌بینی شده است نرخ تورم ایران در سال 2014 به‌شدت کاهش یابد و به 22.5 درصد برسد.