اخبار

برگزاری مراسم افتتاح سه نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران1395/11/20

ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت تفریحات،  شهربازی و پارکها ، هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب و تجهیزات وابسته و دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران آغاز بکار نمودند.

شایان ذکر است :

این نمایشگاهها تا روز پنجشنبه 21 بهمن ماه 1395 ادامه خواهند یافت که علاقمندان و متخصصین محترم میتوانند از ساعت 8/30 صبح تا 4 بعدازظهر از آنها بازدید بعمل آورند.