مقالات

اولویت های ارزی آزاد شده چیست؟

گفته می شود نرخ ارز در روزها و ماه های آینده کاهش خواهد یافت و این کاهش متوجه حضور منابع ارزی جدید از محل آزادسازی ارزهای بلوکه شده در نتیجه تحریم هاست.در این میان چند سوال اساسی ذهن نگارنده این سطور را به خود جلب کرده است:نخست آن که آیا ارزهایی که از این سناریو آزاد خواهد شد و طبعاً  متعلق به بودجه مملکت طی سال های قبل هستند باید به بودجه کنونی دولت ملحق شوند یا به ذخایر ارزی کشور؟سوال دیگر آن است که اصولاً بودجه کشور بر مبنای درآمدهای مشخصی بسته شده و هزینه ها نیز بر مبنای ورودی های خاصی تعریف شده اند، باید طی مدت باقیمانده تا پایان سال چه برخوردی با منابع کنونی ارزی داشته باشند؟

آیا تزریق این منابع به اقتصاد و بازار رویه معقولی است که دولت در پیش بگیرد یا باید این منابع را به عنوان ذخایر در اختیار گرفت؟در این میان برخی اظهارنظرها از آغاز کاهش قیمت  دلار در بازار با توجه به آزادسازی این منابع بلوکه شده این نگرانی را ایجاد می کند که دولت قصد دارد با تزریق نقدینگی ارزی به اقتصاد و بازار، روند کاهشی قیمت دلار را تشدید کند، این در حالی است که این نسخه می تواند خطرات فراوانی را پیش روی کشور قرار دهد که کاهش صادرات شاید از کمترین آثار آن باشد.در این زمینه دولت باید با تعریف استراتژی مشخص نسبت به ورود 4.2 میلیارد دلار ارز نقد به اقتصاد حساسیت خود را افزایش دهد و رویه های منطقی را در پیش بگیرد. عباسعلی ابو نوری/استاد دانشگاه