مقالات

نگاه 60 اقتصاددان به ایران 95

دنیای اقتصاد: سال جدید در شرایطی آغاز می‌شود که دو ویژگی مهم، این سال را نسبت به سال‌های گذشته متمایز ساخته است. از یک سو اجرایی شدن برجام است که از این حیث انتظارات بسیاری پدیدار شده است و از سوی دیگر با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 این آخرین فرصت دولت یازدهم خواهد بود تا بتواند عملکرد اقتصادی خود را به نمایش بگذارد. به‌منظور روشن‌تر شدن چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال 95 در یک نظرسنجی، 60 اقتصاددان مطرح کشور به سه سوال در مورد مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی در این سال پاسخ داده‌اند. رشد اقتصادی، تورم و دامنه مناسب برای تک‌نرخی کردن ارز سه پرسش مطرح در این نظرسنجی بود. درمورد دامنه رشد اقتصادی 52 درصد کارشناسان، رشد اقتصادی امسال را در بازه 3 تا 5 درصد و 53 درصد از اقتصاددانان نرخ تورم را در کانال 10 تا 12 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. درخصوص نرخ مناسب برای تک‌نرخی شدن ارز، 42 درصد قیمت دلار را در بازه 3700 تا 4000 تومان و 34 درصد نیز بازه مناسب برای نرخ ارز را در فاصله 3400 تا 3700 تومان ارزیابی کرده‌اند. در چهارمین سوال از صاحب نظران خواسته شد به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم از آغاز تاکنون نمره‌ای بین صفر تا 10 بدهند که میانگین نمرات ارائه شده به کارنامه دولت 22/ 6 بوده است.سال نو در حالی آغاز شده که پس از نزدیک به یک دهه مناقشات هسته‌ای، اقتصاد ایران از بخش عمده‌ای از تحریم‌های بین‌المللی رهایی یافته است. دولت یازدهم پس از پشت سر گذاشتن مبارزات انتخاباتی سال 92 که وعده‌های بهبود شرایط اقتصادی نقش پررنگی در آن داشت، توانست تحریم‌های بین‌المللی را به عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران از میان بردارد. در حال حاضر با توجه به انتظارات به‌وجود آمده پس از لغو محدودیت‌های بین‌المللی، فعالان اقتصادی به‌دنبال چشم انداز اقتصادی سال جدید هستند. بسیاری از موسسات معتبر اقتصادی نیز با ارائه پیش‌بینی‌هایی سعی کرده‌اند فضای اقتصاد ایران را برای فعالان اقتصادی ترسیم کنند. 

باشگاه اقتصاددانان نیز در یک نظرسنجی، پیش‌بینی 60 اقتصاددان و استاد دانشگاه را در چهار سوال کلیدی جویا شده است. رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز مناسب در سال 95 و همچنین ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، چهار محور این نظرسنجی هستند. اولین سوال ما از کارشناسان در خصوص دامنه رشد اقتصادی در سال 95 بود. در این خصوص از کارشناسان پرسیده شد «رشد اقتصادی در سال 95 در چه دامنه‌ای خواهد بود؟».  از میان 60 اقتصاددان ‌ایرانی، بالغ بر 94 درصد نظرات گویای رشد اقتصادی بالای 1 درصد و بیش از 50 درصد آنان رشد اقتصادی سال 95 را در بازه 3 تا 5 درصد و 42 درصد نیز در بازه 1 تا 3 درصد پیش‌بینی کردند.  در سوال دوم نیز از اقتصاددانان پرسیده شد «نرخ‌ تورم در سال 95 را چقدر پیش‌بینی می‌کنید؟».  طبق پاسخ‌ها، 53 درصد کارشناسان تورم را بین 10 تا 12 درصد و 27 درصد پیش‌بینی‌ها نیز گویای‌ نوسان تورم در بازه 8 تا 10 درصد است. در پرسش سوم از کارشناسان خواستیم با توجه به سیاست تک‌نرخی شدن ارز، دامنه مناسب نرخ ارز برای اقتصاد ایران را در سال 95 مشخص کنند. طبق نتایج به‌دست آمده 42 درصد اقتصاددانان نرخ ارز مناسب را در بازه 3700 تا 4000 تومان و 34 درصد نیز قیمت مناسب ارز را در بازه 3400 تا 3700 تومان تشخیص داده‌اند. در سوال چهارم نیز  به ارزیابی عملکرد دولت از سال 92 تا کنون پرداخته‌ایم. در این راستا از کارشناسان خواستیم تا به عملکرد دولت یازدهم، نمره‌ای بین صفر تا 10 را نسبت دهند. در مجموع میانگین نمرات اعلام شده کارشناسان به عملکرد دولت یازدهم 6/ 22 بوده است. همچنین 54 درصد از کارشناسان در ارزیابی‌های خود عملکرد دولت را قابل قبول و نمره‌ای بالاتر از 6 را برای دولت در نظر گرفته‌اند. در بیشترین و کمترین نمرات کارشناسان به دولت نیز،  7 درصد از کارشناسان با دادن نمره 2 عملکرد دولت را ضعیف ارزیابی کردند و 30 درصد از اقتصاددانان با دادن نمره 8 و 3 درصد نیز با نمره 9 یا 10 عملکرد سه ساله دولت را کاملا مثبت ارزیابی کردند. 

1- رشد اقتصادی در سال 95 در چه دامنه‌ای خواهد بود؟
الف: کمتر از یک درصد
ب: 1 تا 3 درصد
ج: 3 تا 5 درصد
د: بالای 5 درصد

2- نرخ تورم در سال 95 را چقدر پیش‌بینی می‌کنید؟
الف: کمتر از 8 درصد
ب: 8 تا 10 درصد
ج: 10 تا 12 درصد
د: بالای 12 درصد 

3- با توجه به اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز، چه دامنه‌ای را برای نرخ ارز مناسب می‌بینید؟
الف: کمتر از 3400 تومان
ب:  3400 تا 3700 تومان
ج: 3700 تا 4000 تومان
د:  بیش از 4000 تومان

4- به  عملکرد اقتصاد‌ی دوره سه ساله د‌ولت یازد‌هم  چه نمره‌ای از 10 می‌د‌هید؟